ЗА ДОБРОТО В ХОРАТА
 

Проекти

29.04.2015г.

Приключване на проект BG05/805 "Обичам моето село и се грижа за него" с. Климент

На 29 април 2015 г. успешно приключва проект на фондация „Евроразвитие 2007" BG05/805 „Обичам моето село и се грижа за него", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

От своето стартиране на 29 октомври 2014 г. до настоящия момент, този проект даде достоен принос за активното гражданство в действие чрез стимулиране на гражданската активност в малките населени места.

Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активност в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007? целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Проектът е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа за него" стартирала през 2013г. в с.Труд.

На 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект „Обичам моето село и се грижа за него" – с.Климент. Освен горепосочената проектна дейност, по време на която обобщихме постигнатото и отчетохме резултатите,  осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема „Презентационни умения", в допълнение към проекта.
Резултатите в цифри са:

17 бр. заявки на интерес за участие в проекта, от които бе избрана заявката на с. Климент, по предварително заложени критерии и тежести.
412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения в с.Климент.
2 обществени терена –озеленени.
Изработени, заедно с младежи от Климент, и поставени в градините – градински фигури
44 доброволеца – взеха участие в озеленяването.
140 участника – общо взеха участие в дейностите по проекта.
Създаден е сайт www.eurorazvitie.org,на който е поместена информация относно различни инициативи, добри практики, финансирания и множество тематични материали.
Освен с мозаечната техника, в допълнение към проекта, запознахме младежи от местната общност с древният занаят – плъстене. През месец Май младежите ще обучат възрастните жени в майсторството на плъстите.
Резултат – ангажираност и солидарност на местната общност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. – www.ngogrants.bg.

27.04.2015г.

Закриващ семинар „Обичам моето село и се грижа за него"- с.Климент

Posted on 2015-04-27

Днес 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект „Обичам моето село и се грижа за него" – с.Климент. Освен предвидената по проекта дейност – Закриващ семинар, на който обобщихме постигнатото, осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема „Презентационни умения".
Резултатите в цифри са:
412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения
2 обществени терена -озеленени
Изработени, заедно с младежи от Климент, и поставени в градините – градински фигури 
44 доброволеца – взеха участие в озеленяването.
140 участника – общо взеха участие в дейностите по проекта.
Създаден е сайт www.eurorazvitie.org,на който е поместена информация относно различни инициативи, добри практики, финансирания и множество тематични материали.
Освен с мозаечната техника, в допълнение представихме и древният занаят – плъстене.
Резултат – ангажираност и солидарност на местната общност.
Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007? целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Проектът е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа за него" стартирала през 2013г.

Разгледайте повече снимки на https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007
Проектът „Обичам моето село и се грижа за него" е инициатива на фондация „Евроразвитие 2007? и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

www.ngogrants.bg

15.03.2015г.

На 15.03.2015г. се състоя семинар ART workshop в с. Климент по проект „Обичам моето село и се грижа за него".

По време на творческото занятие дискутирахме с младежи и възрастни за  агресията и борбата с нея, толерантността и  разбирателството. Присъстващите се запознаха с плъстенето – най-старият начин за правене на тъкани и с мозаечната техника. Изработихме арт градински фигури, които ще бъдат поставени между растенията, при следващият етап от проекта – озеленяването.   Снимки от събитието може да разгледате на нашата facebook страница https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007

Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/

 

25.01.2015г.

На 25.01.2015г. се състоя откриващ информационен семинар в с. Климент.

На него разяснихме идеята и целите на инициативата с местната общност и местната кметска администрация. Представихме финансиращата програма и последващи мероприятия по проекта.

Дискутирахме възможностите пред малките населени места и ролята на активното гражданство в общността. Снимки от събитието може да разгледате на нашата facebook страница https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007

„Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/


15.12.2014г.

Приключи конкурса за озеленяване на до два общински терена в малко населено място, в рамките на нов проект за надграждане на кампанията „Обичам моето село и се грижа за него".

Благодарим на всички изпратили ни заявка за интерес. „ Обичам моето село и се грижа за него" ще реализираме в с.Климент.

„Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/


24.11.2014г.

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТEEA+Grants+-+JPG

В рамките на нов проект за надграждане на кампанията „Обичам моето село и се грижа за него" , имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Конкурс за озеленяване на до два общински терена в малко населено място.

Резюме на проекта

„Обичам моето село и се грижа за него"

Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007" целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Очакваните резултати от проекта са ангажираност и солидарност на местната общност, чрез озеленяване на обществени терени, по идея, проект и  изпълнение на местната общност; включване на младежи и деца, в изработването на арт градински фигури, които ще декорират градините. Информация за различни инициативи и финансирания , чрез които местни общности биха могли да подобрят средата, в която живеят, както и много друга полезна информация ще бъде поместена на специално разработения сайт. Планиран район южен централен.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Попълване на ЗАЯВКА НА ИНТЕРЕС в свободен текст и изпращането й на e-mail: eurorazvitie@outlook.com

В заявката на интерес отговорете на следните въпроси:

·Представлявате ли местна администрация в малко населено място?

·Нуждаете ли се от озеленяване и място за отдих?

·Проявява ли заинтересованост местната администрация, в каква степен?

·Проявяват ли заинтересованост местната общност, в каква степен?

·Населеното място разполага ли със свободни и подходящи за озеленяване  общински терени?

Предимства за участниците:

·Мотивацията за участие на местната общност и местната администрация;

·Готовност за участие в надграждащите дейности на проекта – като например заснемане на фото моменти от занимания в градините, популяризация на проекта сред местните медии и други институции.

·Опит в изпълнението на проекти.

·Изпълнен/и проект/и в областта на активното гражданство.

·Регион за планиране – южен централен.

След като разгледаме вашата заявка, ще се свържем за интервю с одобрените кандидати, от които ще изберем едно малко населено място, където да случим проекта.

Очакваме заявки на интерес – до 18 часа,  7 декември 2014г.

Обявяване на РЕЗУЛТАТИТЕ от конкурса: 14 декември 2014г.

Показатели                                                                                                Тежест

1.Нужда от озеленяване и място за отдих                                         5%

2. Заинтересованост, мотивация от страна                                       25%

на местната администрация.

3.Заинтересованост, мотивация от страна                                        30%

на местната общност.

4.Наличие на свободни, подходящи терени.                                  10%

5.Мотивация за поддръжка на озеленените площи,                  30%

Развитие на доброволчеството.

Критерии:

1.Нужда от озеленяване – маx. 3т.

- Описание на озеленените площи в населеното място -1т.

- описание на пустеещите терени -1 т.

- обосновка защо е необходимо озеленяване -1т.

2.Заинтересованост, мотивация от страна на местната администрация -  маx. 15т.

- опишете с какво би могла да се включи местната администрация – 9т.

- опишете с какво би могла да надгради проекта, или нашият проект би могъл да надгради местен такъв – 6т.

3.Заинтересованост, мотивация от страна на местната общност - маx. 17т.

- опишете как сте установили заинтересоваността на местната общност – 11т.

- какви активности е имало до сега, инициирани от местната общност -6т.

4.Наличие на свободни, подходящи терени. - маx. 6т.

- Опишете до два подходящи терена – 3т.

- Обосновете се защо според вас са подходящи – 3т.

5.Мотивация за поддръжка на озеленените площи, Развитие на доброволчеството - маx. 17т.

- Как планирате поддръжката на озеленените площи -7т.

- Каква готовност имате за участие в надграждащите дейности на проекта – като например заснемане на фото моменти от занимания в градините, популяризиране на проекта сред месните медии и други институции -6т.

-  изпълнени проекти в областта на активното гражданство -4т.

„Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1

 „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на

неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи

от „Евроразвитие 2007" и при никакви обстоятелства не може да се приема,

че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на

Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на

неправителствени организации в България."

 

               ОБЯВА

                                                                   за

 

                КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА МАЛКО НАСЕЛЕНО МЯСТО (СЕЛО)

 

В рамките на нов проект за надграждане на кампанията „Обичам моето село и се грижа за него" ,имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Конкурс за озеленяване на до два общински терена в малко населено място.

Фондация „Евроразвитие 2007"

e-mail: eurorazvitie@outlook.com

лице за контакт: Кристина Иванова Върбанова,

в качеството си на бенефициент по програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г., обявява конкурс за избор на малко населено място , където да се проведат дейностите по проекта. Проектът „Обичам моето село и се грижа за него" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1

 

Пояснителен документ за провеждания конкурс е поместен на следния интернет адрес: http://eurorazvitie.ngobg.info/

Заявки за интерес се подават на e-mail: eurorazvitie@outlook.com до 18 часа на 7 декември 2014г.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Евроразвитие 2007" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

 

 


03.11.2014г. 

Фондация „Евроразвитие 2007" стартира проект „Обичам моето село и се грижа за него"

Резюме на проекта

„Обичам моето село и се грижа за него"

Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007" целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Очакваните резултати от проекта са ангажираност и солидарност на местната общност, чрез озеленяване на обществени терени, по идея, проект и  изпълнение на местната общност; включване на младежи и деца, в изработването на арт градински фигури, които ще декорират градините. Информация за различни инициативи и финансирания , чрез които местни общности биха могли да подобрят средата, в която живеят, както и много друга полезна информация ще бъде поместена на специално разработения сайт. Проекта е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа за него" стартирала през 2013г.

Проекта ще стартира с конкурс за избор на малко населено място, където ще се реализират дейностите по проекта. Конкурса е част от изпълнението на проект BG05/805„Обичам моето село и се грижа за него", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за проекта и за Програмата може да намерите на:  

http://ngogrants.bg/

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info