ЗА ДОБРОТО В ХОРАТА
 

Eurorazvitie foundation

29.04.2015г.

Приключване на проект BG05/805 "Обичам моето село и се грижа за него" с. Климент

На 29 април 2015 г. успешно приключва проект на фондация „Евроразвитие 2007" BG05/805 „Обичам моето село и се грижа за него", финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

От своето стартиране на 29 октомври 2014 г. до настоящия момент, този проект даде достоен принос за активното гражданство в действие чрез стимулиране на гражданската активност в малките населени места.

Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активност в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007? целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Проектът е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа за него" стартирала през 2013г. в с.Труд.

На 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект „Обичам моето село и се грижа за него" – с.Климент. Освен горепосочената проектна дейност, по време на която обобщихме постигнатото и отчетохме резултатите,  осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема „Презентационни умения", в допълнение към проекта.
Резултатите в цифри са:

17 бр. заявки на интерес за участие в проекта, от които бе избрана заявката на с. Климент, по предварително заложени критерии и тежести.
412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения в с.Климент.
2 обществени терена –озеленени.
Изработени, заедно с младежи от Климент, и поставени в градините – градински фигури
44 доброволеца – взеха участие в озеленяването.
140 участника – общо взеха участие в дейностите по проекта.
Създаден е сайт www.eurorazvitie.org,на който е поместена информация относно различни инициативи, добри практики, финансирания и множество тематични материали.
Освен с мозаечната техника, в допълнение към проекта, запознахме младежи от местната общност с древният занаят – плъстене. През месец Май младежите ще обучат възрастните жени в майсторството на плъстите.
Резултат – ангажираност и солидарност на местната общност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. – www.ngogrants.bg.

27.04.2015г. 

Закриващ семинар „Обичам моето село и се грижа за него"- с.Климент

Posted on 2015-04-27

Днес 27.04.2015г. се състоя закриващ семинар по проект „Обичам моето село и се грижа за него" – с.Климент. Освен предвидената по проекта дейност – Закриващ семинар, на който обобщихме постигнатото, осъществихме и обучение за младежи от местната общност на тема „Презентационни умения".
Резултатите в цифри са:
412 бр. засадени многогодишни и цъфтящи растения
2 обществени терена -озеленени
Изработени, заедно с младежи от Климент, и поставени в градините – градински фигури 
44 доброволеца – взеха участие в озеленяването.
140 участника – общо взеха участие в дейностите по проекта.
Създаден е сайт www.eurorazvitie.org,на който е поместена информация относно различни инициативи, добри практики, финансирания и множество тематични материали.
Освен с мозаечната техника, в допълнение представихме и древният занаят – плъстене.
Резултат – ангажираност и солидарност на местната общност.
Основна цел на проекта е да популяризираме и дадем пример за активно гражданство в действие, в малките населени места. Днес в България има 172 села, които са напълно обезлюдени, а повече от 1000 са с население между 10-50 души. Ние от фондация „Евроразвитие 2007? целим да дадем пример как активността на местната общност може да подобри средата, в която живее. Проектът е надграждане на кампанията на Евроразвитие 2007 „Обичам моето село и се грижа за него" стартирала през 2013г.

Разгледайте повече снимки на https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007
Проектът „Обичам моето село и се грижа за него" е инициатива на фондация „Евроразвитие 2007? и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

www.ngogrants.bg

19.03.2015г.

 ДНЕС БЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН СТАРТ НА ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015 В БЪЛГАРИЯ

2015г. ще е първата по рода си Европейска година, посветена на външните отношения на ЕС. 28 –те държави членки на Съюза ще реализират богат календар от събития на европейско, национално, регионално и местно ниво, в което всеки може да участва и да  допринесе за популяризирането и реализирането на политиката за развитие на ЕС. ЕГР 2015 има 17 основни цели и множество подцели.

България участва в инициативата Европейска година за развитие 2015 с национална програма, изготвена от МВнР и Дипломатическия институт и включваща редица дейности в рамката на цялата година. Политиката за развитие дава възможност на България, доскорошен получател на помощ в хода на своя преход към демокрация, да се изяви като донор на международна помощ за развитие.

2015г. е последната година за постигане Целите на хилядолетието за развитие, след което ще се оформи нова единна международна рамка относно Целите на устойчивото развитие. Ще бъде постигнато и ново Международно споразумение за климата.

Министър Митов изтъкна по време на конференцията, че България активно участва в международните преговори в ООН, протичащи в момента, за изработване на дневен ред на развитието след 2015г. Българската делегация интензивно лобираше за укрепване на формулировките в Цел 16 „мирни общества и ефективни и прозрачни институции", ръководейки се от ключовата роля на върховенството на правото, стабилността и демократичните институции за развитието на и ще продължи да работи е тази посока и в предстоящите преговори, допълни той.

ЕГР 2015 цели:

1.Ликвидиране на бедността

2.Подобряване на изхранването чрез устойчиво земеделие

3.Здраве и добруване за всички възрасти

4.Качество на образованието за всички за цял живот

5.Равенство и овластяване на жените

6.Достъп до вода и добри санитарни условия

7.Достъп до модерни енергийни източници

8.Устойчив икономически растеж, заетост и достоен труд за всички

9.Подкрепа за устойчива индустриализация и иновация

10.Намаляване на неравенството в страните и между тях

11.Градовете и селищата да са включващи, сигурни и устойчиви

12.Устойчиво потребление и производство

13.Незабавни действия срещу климатичните промени

14.Устойчиво използване на световните водни ресурси

15.Поддържане на екосистемите и биологичното разнообразие

16.Мирни, включващи и отговорни общества за устойчиво развитие

17. Глобално партньорство за устойчиво развитие

Повече за ЕГР може да прочетете на https://europa.eu/eyd2015/


15.03.2015г.

На 15.03.2015г. се състоя семинар ART workshop в с. Климент по проект „Обичам моето село и се грижа за него".

По време на творческото занятие дискутирахме с младежи и възрастни зa агресията и борбата с нея, толерантността и  разбирателството. Присъстващите се запознаха с плъстенето – най-старият начин за правене на тъкани и с мозаечната техника. Изработихме арт градински фигури, които ще бъдат поставени между растенията, при следващият етап от проекта – озеленяването.

 Снимки от събитието може да разгледате на нашата facebook страница https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007

Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/

 

25.01.2015г.

На 25.01.2015г. се състоя откриващ информационен семинар в с. Климент.

На него разяснихме идеята и целите на инициативата с местната общност и местната кметска администрация. Представихме финансиращата програма и последващи мероприятия по проекта.

Дискутирахме възможностите пред малките населени места и ролята на активното гражданство в общността. Снимки от събитието може да разгледате на нашата facebook страница https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007


Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/

15.12.2014г.

Приключи конкурса за озеленяване на до два общински терена в малко населено място, в рамките на нов проект за надграждане на кампанията „Обичам моето село и се грижа за него".

Благодарим на всички изпратили ни заявка за интерес. „ Обичам моето село и се грижа за него" ще реализираме в с.Климент.

„Проектът Обичам моето село и се грижа за него се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г."

http://ngogrants.bg/

30.05.2014г.

На 29. и 30.05. 2014 година се състоя вторият мобилен семинар по университетски проект „София –учещ се град" на тема: „Музейни, библиотечни и арт образователни програми", в който взе участие и представител на Фондация "Евроразвитие 2007". Той бе реализиран в тясно партньорство със Столична община, представена най-активно от Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм". Съорганизатори на форума станаха 24 образователни и културно-просветни организации, функциониращи на територията на град София.
Проект „София - учещ се град" на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в нефомалното образование към Факултета по педагогика на Софийския университет (ЦИИНО) е част от глобалната международна инициатива „Учещите (се)градове", стартирала през 1990 година и в която вече активни участници са стотици европейски и международни градове. Основната му цел е, чрез поредица от събития на територията на гр. София, да се изгради мрежа на активно сътрудничество между държавни и неправителствени организации, които реализират различни по своята същност и насоченост дейности, свързани с предоставянето на възможност на всеки един гражданин да участва в традиционни или нетрадиционни форми на образование. 
Повече информация за проекта може да намерите на https://www.facebook.com/pages/ЦИИНО

Интереснен материал за размисъл за бъдещето на образованието може да откриете в изказванията на Алвин Тофлър за образованието в youtube - Alvin Toffler on Education


28.05.2014г.

Ателие: „ПРИКАЗКИ ЗА ДОБРОТО"

Организатор: Фондация „Евроразвитие 2007"
Донесете ни една приказка (която ще разкажете на място) за доброто, което сте видели или изживели през изминалата седмица, а ние ще ви научим как да си направите вълшебен герой от вълна. Ще плъстим.
Ателието е подходящо за деца на възраст от 7 до 10 години. Изисква се родителско присъствие.
Дата: 02.06.2014г. от 14 - 16часа.

Домакин: Смесен магазин; СмЕСен мАГазИн | Facebook
ул. Овчо поле 115 (на ъгъла с ул. Пиротска)
Вход: свободен
Предварителна заявка на лични съобщения на facebook страницата на фондацията 


5.04.2014г.

Детски зелени работилници GREEN FEST 2014 - София, Южен парк

Представям ви детските зелени работилнички, част от програмата на Грийн Фест 2014, които ще проведе г-жа Кристина Върбанова, управител на фондация "Евроразвитие 2007".
Работилничките са подходящи за деца на възраст от 5 до 14години. Изисква се родителско присъствие.
Място на провеждане - при шатрата на организаторите - сдружение АПДРБ.
12 април 2014 г. от 11 до 12ч. – детска работилничка – „ аксесоари за градинско парти" или как сами да си измайсторим градински фигури. Ще запознаем децата с интересната техника мозайка, която е известна още от древността. Забавно декоративно изкуство, чрез което ще провокираме креативността на децата. Красотите които ще изработим ще украсят двора и градината на едно българско училище, както в древен Рим мозайки са украсявали обществените сгради и дворците.
12 април От 12 до 13ч. – „Да рециклираме" – Ще си измайсторим закачливи и красиви саксии от пластмасови бутилки, в които ще засадим семенце от цветенце. Замисляли ли сте се колко боклук произвежда всеки един от нас? Добрата новина е че за някои от тях има втори шанс. Ще рециклираме по един артистичен и забавен начин.
13 април от 11 до 12ч. – „Скулптура от боклук" – ще се използват несвойствени и подлежащи на рециклиране материали. Ще провокираме въображението и находчивостта на децата за създаване на нещо красиво от нещо на пръв поглед излишно.
13 април от 12 до 13ч. - 12 април От 12 до 13ч. – „Да рециклираме" – Ще си измайсторим закачливи и красиви саксии от пластмасови бутилки, в които ще засадим семенце от цветенце.
Фондация „Евроразвитие 2007" ви очаква.


15.03.2014г.

Партньор в детските зелени работилници
Крис Върбанова, председател Фондация Евроразвитие: "Вдъхновени от идеята на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България за „Фестивал на зелените идеи", фондация „Евроразвитие 2007" се присъединява към инициативата им. На 12 и 13 Април в Южен парк София от 11 до 13 часа ще посрещнем децата с творчески занятия.
Заповядайте на работилничката ни за аксесоари за градинско парти на 12.04.2014г., където ще изработим красиви градински фигури, които ще дарим. Както и на еко творческата ни работилничка от рециклирани материали. 
Замисляли ли сте се колко боклук произвежда всеки един от нас? Добрата новина е че за някои от тях има втори шанс. Ще рециклираме по един артистичен и забавен начин. Желаещите да посетят работилничките да декларират желанието си с лично съобщение на фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007 или на e-mail: eurorazvitie@outlook.com. "

11 - 13 април 2014 г., гр. София, Южен парк
ФЕСТИВАЛ НА ЗЕЛЕНИТЕ ИДЕИ '2014
Под патронажа на кмета на гр. София, г-жа Йорданка Фандъкова

ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА:
Декоративни растения, Цветя, Ландшафтна архитектура, Инструменти и машини, Съоръжения, Градинско оборудване, Аксесоари, Торове и препарати, Поливни системи, Градински съдове и др.
СЪПЪТСТВАЩА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА от концерти, конкурси, детски зелени работилници, демонстрации и др.

Организатор: Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Можете да следите информацията за изложението чрез уеб-страницата на Асоциацията- http://nurserybg.eu/
и на Грийн Фест'2014- http://greenfest-bg-2014.weebly.com/13.1.2014 

Днес ще ви разкажа за едно от най-старите училища в България, с призив за помощ.В това училище със 150–годишна история учат умни и талантливи деца. ОУ „Христо Ботев",с.Бяга, в полите на Родопите.

·Вече няколко години те са на първо място по успех в общината.

·Златен и сребърен медал от есенния турнир по математика за купата "Ум Белия делфин".

·Първо място и 3 грамоти на националното състезание за мултимедийна презентация - "Водата - извор на живот".

·Първо място на състезание по Информационни технологии "Градът на Петлешков" .

·Трето на историческата викторина

·Призово място в начинанието "Препис на "История славяно-бългрска"" и на сложния екологичен тест "Натура 2000".

·Прославиха името на училището и на няколко литературни конкурси за стихове и есета.

·Танцовият състав от 30 деца редовно изнася богати програми на местно, общинско, областно и междунардно ниво.

·Вокалната група активно участва в общоселските и общински тържества и двукратно ( 2007 и 2013г) на Международния фестивал на хоровата песен във Франция - с. Сен Тревие Сюр Моаньан, чрез специалната покана на кмета и на пълна издръжка от френска страна.

·През миналата година Драматичният състав представи "Снежанка и седемте джуджета", "Житената питка" и "Радини вълнения", като децата сами подготвиха костюмите и декорите.

За съжаление общината е една от най-бедните в южна България и училището не попада сред приоритетите й. Родителите се стараят да помагат, но доходите им не достигат за по-добра поддръжка на сградата. Какво е точното състояние на училището е очевадно от снимките –децата учат на изпочупени маси и столове, не е пребоядисвано от над 40 години, шкафчета – липсват, имат нужда и от нови дъски.

Ако имате идея какво може да направим за тях – споделете.

Ако искате да им изпратите дарение , средства – пишете – ще ви свържа директно с директора на училището.

Ако имате познати в големи компании, които биха помогнали на училището като част от програмата им по Корпоративната им социална отговорност  - пишете ми на facebook страницата -https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007  или на eurorazvitie@outlook.com.


28.11.2013г.


Фондация „Евроразвитие 2007" взе участие в конференция в рамките на Програма за подкрепа на НПО в България. Темата бе „Речта на омразата и ролята на гражданското общество".

Неправителствените организации в Европа са един от инструментите, които могат да противодействат на речта на омразата, констатираха участниците в конференцията. Специално внимание на потенциала на НПО в това отношение отделиха в своите презентацииПатриция Бранделероот Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП, Брюксел, Мара Джорджеску, съветник в Дирекция „Демократично гражданство и участие" на Съвета на Европа, Карл Милър, Директор изследвания в Центъра за анализ на социалните медии „Демос", Лондон, Маргрет Стейнарсдотир от Исландския център за права на човека в Рейкявик, Йонус Мухамади от Форум за бежанците – Гърция, Александър Несторов от Движение за език без омраза и др. Мениджърът на Програмата за подкрепа на НПО в България Елица Маркова пъкразясникак темата за противодействие на речта на омразата ще бъде засегната в рамките на втория конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на Програмата. Конкурсът ще стартира през януари 2014 г.1.11.2013 ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


Фондация „Евроразвитие 2007" посрещна деня на Народните будители в гр. Кочериново. По програмата разработена от фондацията посрещнаха празника и в кметството на  с. Климент, и в Atelier de l'Art гр. София.

"АЗ ИСКАМ ДА СТАНА БУДИТЕЛ И СВЕТЪТ ДА Е ДОБЪР И ГРИЖОВЕН А ПЪК И ДА СЪМ МЪДЪР БЪЛГАРИН, ДА ЖИВЕЯ В МИР И РАЗБИРАТЕЛСТВО" - написа едно от децата, които посрещнаха с нас 1 ноември - Деня на народните будители в гр. Кочериново. Благодарим на г-жа Бицова, секретар на читалище "Пробуда 1919" за предоставената възможност да се докоснем до мъдростта на нашите български деца. Благодарим и на Мано Манов – кмет на с. Климент и на екипа на Atelier de l'Art.


Посетете фейсбук страницата ни за да разгледаде снимки от събитията:
https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007


24 и 25.10.2013г. „ Интерекспоцентър" бе домакин на тазгодишния форум, чиято цел бе да събере на едно място представители на бизнеса и академичните среди. Така бе отбелязан европейският ден на предприемача.

Организаторите събраха на едно място представители на бизнеса и академичните среди, представиха нови възможности пред младите предприемачи, както и представиха актуалните политики на Европейската комисия.

Това което ни впечатли и за което искаме да разкажем е „ Th13teen Arts и творческите индустрии".

Българският победител в националния конкурс за бизнес идеи в областта на творческите индустрии Th13teen Arts - Рени Попчева с проекта Embrioo.com, спечели специалната награда Soft Layer Catalyst StartUp Program (an IBM Company) на финала на Световната купа по творчески индустрии Creative Business Cup 2013, който се проведе в периода 18-20 ноември в датската столица Копенхаген.

Creative Business Cup е международен конкурс за бизнес идеи в областта на творческите индустрии, който се провежда за втора поредна година от Центърът по културна икономика на Кралство Дания и датското Министерство на бизнеса и растежа.

В Creative Business Cup 2013 се включиха над 40 страни от целия свят. България е сред шестимата призьори, които журито отличи и награди.

Embrioo.com е българският представител в конкурса. На 13 юли тази година компанията спечели конкурса Th13teen Arts - националният етап от Световната купа по творчески индустрии, който се организира от Министерство на икономиката и енергетиката, в подкрепа на предприемачите от творческите индустрии.

Embrioo.com представлява иновативна онлайн платформа, която обвързва хора с идеи от целия свят и има потенциала да превръща идеята в успешен бизнес продукт.

Наградата бе връчена на Рени Попчева, основател на Embrioo.com, лично от Негово кралско височество принца на Кралство Дания Йоаким, в присъствието на министъра на науката, иновациите и висшето образование на Дания Мортен Йостергаард.

Ако ви звучи интересно повече информация може да получите тук: https://www.facebook.com/Th13teenArts

„ Ако вашата идея не звучи първоначално абсурдно, то тя няма шанс" - Анщаин


14.10. 2013


ПОКАНА

Наближава деня на Народните будители – 1.11.2013г.
Ако сте читалище, творчески клуб или организация, която има желание да отпразнува с учениците и децата този ден, а все още нямате програма, можете да се възползвате от разработената такаваот фондация „Евроразвитие 2007".
Всъщност всичко се случи заради наша приятелка, която пожела да направим събитие в родният й град Кочериново. Мислих дълго и ми се искаше да работим с учениците на ниво ценности, гордост и желание за развитие. Така разработих дизайна на workshop за деня. Освен че ще си припомним за Българските будители, ще влезнем реално в обувките им като сами си ги изработим. Ще откриваме и припознаваме качества в тях, които и ние искаме да имаме. Ще сътворим красиво пано с конец и още нещо, и водопад от детски мисли защо обичам България и моят роден град или село. Децата ще си построят мисловна карта и с пътища и кръстопътища как ще станат бъдещите будители на България.
Ако проявявате интерес свържете се с Евроразвитие на e-mail: eurorazvitie@outlook.com или с лично съобщение на facebook  https://www.facebook.com/Fondacya.Evrorazvitie.2007
Споделете и харесайте.


09.08.2013г.


Фондация „Евроразвитие 2007" бе приета за асоцииран член на Националния алианс за социална отговорност /НАСО/. 
Предстои ни ползотворно партньорство и сътрудничество.


07.07.2013г.


Фондация „Евроразвитие 2007" си постави за цел всяка година да запознава деца и родители с празниците на различни чужди култури. Защото колкото повече чужди култури познават нашите деца, толкова по широк мироглед ще имат те, толкова по – креативни, толерантни и разбиращи ще са. Миналата година за нас беше годината на Ирландия и празника Хелоуин, а тази година е на Япония и ТАНАБАТА (празник на желанията). 
На 7.7.2013г. в приказният двор на нашият домакин ЧДГ „Алиса" малки и големи имаха възможността да се докоснат до Японският празник Танабата и Японската култура . Всички се запознаха с древните корени на този празник, насладиха се на импровизирана театрална постановка ( с рисунки, на два езика – Японски и български), изработихме множество оригами и чухме приказка в хартийка за жерава; пяхме на Японски – песента на желанията; и станахме свидетели на претворяването на едно обикновено растения в бонсай, запознахме се с древното японско изкуство – бонсай; забавлявахме се от сърце , родители заедно с децата ни.

Благодарим на Японското посолство за предоставените от тях кимона, подаръци и цялостната им помощ за случването на празника. Благодарим и на ЧДГ "Алиса", която беше наш любезен домакин.
Написахме желания с добро и за добро и по стара японска традиция ги закичихме на бамбуково дръвче.


  • ПОКАНА
„ТАНАБАТА" в София – на 7 юли 2013г. Фондация „Евроразвитие 2007" и фондация " Идея в действие" организират японския празник на звездите и желанията! :-)

Деца и родители, каним ви да празнуваме заедно един приказен празник!

Защо?

Защото фондация „Евроразвитие 2007" има за цел всяка година да запознава деца и родители с празниците на различни чужди култури. Защото колкото повече чужди култури познава

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info