ЗА ДОБРОТО В ХОРАТА
 

Мисия на неправителствената организация

Фондация "Евроразвитие 2007" е регистрирана през 2007г. като неправителствена организация с нестопанска цел.  
Мисията на фондацията е : Да подкрепя, насърчава и допринася за доброто в хората. Нека покажем, че всеки може да е брилянтен, великолепен, талантлив и забележителен!

Цели на организацията

Развитие на активно гражданско общество, популяризиране на социалните и екополитики в законодателството, политики и стратегии за развитие на Европейския съюз, повишаване на знанията на българските граждани на процеса на европейската интеграция, развитие и подпомагане на обмен в областта на културата, науката, изкуството, образованието и професионалната подготовка, подпомагането и разширяването на възможностите на хора в неравностойно положение.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info